NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07 i 94/13 ), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 10/97 ) i članka 27. Statuta Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelenko“ Voćin na 18. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

 ODGOJITELJ – 2 izvršitelja M/Ž – rad na neodređeno puno radno vrijeme u područnom odjelu Ćeralije

SPREMAČICA – SERVIRKA – 1 izvršitelj M/Ž – rad na neodređeno puno radno vrijeme u područnom odjelu Ćeralije

Odluka o raspisivanju natjecaja za radno mjesto odgojitelj-ica i spremačica servirka